foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 146527435
zssiedliska@gmail.com

 Od 1 września 2022r. w ramach tzw. zajęć statutowych każdy nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo. W przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć należy zagwarantować dostępność w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni.
W trakcie tzw. godziny dostępności nauczyciel, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów lub ich rodziców (art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw).

W celach porządkowych potrzebę uczestnictwa w konsultacjach należy zgłaszać nauczycielowi przez e-dziennik Vulcan co najmniej na 1 dzień przed planowanym terminem.

Godziny dostępności nauczycieli zobacz

 

Podanie o objęcie opieką świetlicową w dni wolne od zajęć pobierz